بایگانی برچسب: فنون بازاریابی

چطور از داشته هاى خود بيشترين استفاده را كنيم

توصیه‌هایی برای گروه‌های دانشجویی هر کدام از اعضای گروه باید در انجام‌دادن مصاحبه ها شرکت کنند اگر یک گروه دانشجویی هستید، مطمئن شوید که هر یک از اعضای گروه، فرآیند مصاحبه با مخاطب را تجربه می‌کند. نگاه در چشمان مخاطب و زیرنظر گرفتن زبان بدن او ارزش بیشتری دارد تا فقط مطالعه‌ی پاسخ‌ها. حتما سعی […]