بایگانی برچسب: فناوری

فناوری رو به پیشرفت

فناوری مربوط به بازاریابی و تبلیغات با سرعت بالایی پیشرفت می‌کند و موجب می‌شود دسترسی به منابع و اطلاعات با نرخی غیرقابل تصور افزایش یابد. برای مثال، همین چند سال پیش بود که بررسی فروش با تمرکز بر یک تبلیغ و بررسی داده‌های یک منبع واحد، نادرست تلقی شد. فناوری، شیوه‌ی فکر کردن ما را […]