بایگانی برچسب: خط مشی

خط مشى

خط‌مشی متن تبلیغاتی، خط‌مشی ایده تبلیغاتی و خلاصه خلاقیت هدف این بند از سند برنامه‌ریزی معرفی چیزی است که یک زمانی «خط‌مشی متن تبلیغاتی» نام داشت و ما از آن با عنوان «خط مشی ایده تبلیغاتی» یا «خلاصه خلاقیت» یاد می‌کنیم. تکرار می‌کنیم که اسم‌ها و قالب‌های متنوعی وجود دارند. وای اند آر را آن […]